AZ TR RU EN

Qurucumuz mərhum Kiyasi Şentürk, 1973-cü ildə qardaşları ilə birlikdə “Kıyasi Şentürk ve Ortakları” adı altında təməl inşaat işlərinə başlamışlar. Öhdəliklərindəki işlərin uğurla tamamlanması və yeni işlərin alınması, zamanla öhdəliklərindəki işlərin böyüməsinə və 30.03.1987-ci il tarixində “Bayburt İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” adı ilə yeni şirkətin yaradılmasına gətirib çıxarmışdır. Firma quruluşundan bəri Kənd Xidməti Ümumi Müdirliyi, ASKİ Ümumi Müdirliyi, DSİ Ümumi Müdirliyi, Avtomobil yolları Ümumi Müdirliyi tərkibində tender edilən və Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən, bənd, yol, körpü, suvarma və içməli su, drenaj və kanalizasiya tikintisi, torpaq konsolidasiyası və düzəldilməsi kimi bütün infrastruktur işlərini müvəffəqiyyətlə etmiş və etməyə də davam etməkdədir.

Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mindən çox iş maşını, vasitə və vəsait parkına sahib şirkət hər keçən gün ehtiyacları istiqamətində maşın, vasitə və vəsait parkını yeniləyərək öhdəliklərini vaxtında tamamlayır. Yetərli maşın, vasitə və vəsait parkı, texniki və professional iş gücü heyəti ilə bu gün gəlinən nöqtədə sektorunun iddialı firmalarından biri olma qüruruna malikdir. Bəndlər, avtomobil yolları, içməli su və suvarma kanalları, hovuz, dəmiryolları, tunel və bənzəri alt quruluş işləri ilə mənzil, inzibati və mülki binalar, ictimai təchiz, körpü, körpülü qovşaq və bənzəri üst quruluş işlərində 40 ildən çox müddətdir davam edən müvəffəqiyyətli fəaliyyətlərini maye yanacaq paylanması , sığorta və vasitəçilik xidmətləri, parnik, bərpa olunan enerji istehsalı, dağ-mədən, heyvandarlıq və heyvani qidaların istehsalı sahələrində davam etdirməkdədir. Fəaliyyətdə olduğu sektorlarda lider olma vizionu və təşkilati imici ilə davamlı yeni markalar yaradaraq Türk iqtisadiyyatına fayda vermək missiyası ilə hərəkət edir.

Qloballaşmağa paralel sürətli inkişaf və dəyişkənlik göstərən Türk və Dünya iqtisadiyyatının ehtiyaclarının qarşılanmasında pay sahibi olacaq yeni sektorlarda reallaşdırdığı sərmayələrlə üzərinə düşən təşkilati və ictimai məsuliyyətinin şüuru ilə böyüməyə davam etməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatına fayda verən 20 fəal firması ilə əmin addımlarla yoluna davam edən Bayburt Grup sosial layihələri və ətraf mühit qanunvericiliklərinə uyğun yeni fəaliyyət sahələri ilə gələcək nəsillərə yol göstərəcək.